10 อันดับสาวเอเซียเซ็กซ์จัด

s26

 

เซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆ  เพราะไม่ว่าชาติไหนประเทศใดก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้  จึงมีการสำรวจเรื่อง “ความสุขสมแห่งสัมผัสรัก ในอุดมคติของชาวเอเชีย” โดย บริษัท ไฟเซอร์ ซึ่ง มีการสำรวจจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ในรอบหนึ่งเดือนของ ผู้หญิงในเอเซีย  ปรากฏว่าอินเดียมาที่ 1 ส่วนสาวไทยมาอันดับที่ 6   รวมถึงการเปิดเผยผลการสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับความปรารถนาด้านสัมผัสรักของชาว เอเชีย รวมถึง ประเทศไทย ว่าประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง และคนให้ความสำคัญกับคุณภาพ หรือปริมาณของการมีเพศสัมพันธ์มากกว่ากัน ผลจะเป็นไง ไปพบคำตอบพร้อมๆกัน

อันดับที่ 1 ผู้หญิงอินเดีย ผู้หญิงอินเดีย มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 8.7 ครั้ง
อันดับที่ 2 ผู้หญิงอินโดนีเซีย ผู้หญิงอินโดนีเซีย มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 6.8 ครั้ง
อันดับที่ 3 ผู้หญิงมาเลเซีย ผู้หญิงมาเลเซีย มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 6.8 ครั้ง
อันดับที่ 4 ผู้หญิงไต้หวัน ผู้หญิงไต้หวัน มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 6.3 ครั้ง
อันดับที่ 5 ผู้หญิงจีน ผู้หญิงจีน มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 6
อันดับที่ 6 ผู้หญิงไทย ผู้หญิงไทย มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 5.7 ครั้ง
อันดับที่ 7 ผู้หญิงฟิลิปปินส์ ผู้หญิงฟิลิปปินส์ มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 5.6 ครั้ง
อันดับที่ 8 ผู้หญิงสิงคโปร์ ผู้หญิงสิงคโปร์ มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 5.5 ครั้ง
อันดับที่ 9 ผู้หญิงฮ่องกง ผู้หญิงฮ่องกง มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 4.8 ครั้ง
อันดับที่ 10 เกาหลีใต้ ผู้หญิงเกาหลีใต้ มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 4.3 ครั้ง