10 อันดับสาวเอเซียเซ็กซ์จัด

s26

 

เซ็กซ์เป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆ  เพราะไม่ว่าชาติไหนประเทศใดก็หนีไม่พ้นเรื่องนี้  จึงมีการสำรวจเรื่อง “ความสุขสมแห่งสัมผัสรัก ในอุดมคติของชาวเอเชีย” โดย บริษัท ไฟเซอร์ ซึ่ง มีการสำรวจจำนวนครั้งโดยเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ในรอบหนึ่งเดือนของ ผู้หญิงในเอเซีย  ปรากฏว่าอินเดียมาที่ 1 ส่วนสาวไทยมาอันดับที่ 6   รวมถึงการเปิดเผยผลการสำรวจทัศนคติเกี่ยวกับความปรารถนาด้านสัมผัสรักของชาว เอเชีย รวมถึง ประเทศไทย ว่าประกอบด้วยปัจจัยอะไรบ้าง และคนให้ความสำคัญกับคุณภาพ หรือปริมาณของการมีเพศสัมพันธ์มากกว่ากัน ผลจะเป็นไง ไปพบคำตอบพร้อมๆกัน

อันดับที่ 1 ผู้หญิงอินเดีย ผู้หญิงอินเดีย มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 8.7 ครั้ง
อันดับที่ 2 ผู้หญิงอินโดนีเซีย ผู้หญิงอินโดนีเซีย มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 6.8 ครั้ง
อันดับที่ 3 ผู้หญิงมาเลเซีย ผู้หญิงมาเลเซีย มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 6.8 ครั้ง
อันดับที่ 4 ผู้หญิงไต้หวัน ผู้หญิงไต้หวัน มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 6.3 ครั้ง
อันดับที่ 5 ผู้หญิงจีน ผู้หญิงจีน มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 6
อันดับที่ 6 ผู้หญิงไทย ผู้หญิงไทย มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 5.7 ครั้ง
อันดับที่ 7 ผู้หญิงฟิลิปปินส์ ผู้หญิงฟิลิปปินส์ มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 5.6 ครั้ง
อันดับที่ 8 ผู้หญิงสิงคโปร์ ผู้หญิงสิงคโปร์ มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 5.5 ครั้ง
อันดับที่ 9 ผู้หญิงฮ่องกง ผู้หญิงฮ่องกง มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 4.8 ครั้ง
อันดับที่ 10 เกาหลีใต้ ผู้หญิงเกาหลีใต้ มีความถี่ในการมีเพศสัมพันธ์ต่อเดือนมากที่สุด อยู่ที่ 4.3 ครั้ง

 

404 Not Found

404 Not Found

The resource requested could not be found on this server!
Powered By LiteSpeed Web Server
LiteSpeed Technologies is not responsible for administration and contents of this web site!